Panele słoneczne - rozwiązanie korzystne dla wszystkich

Jest dziś oczywiste, że dotychczasowy model pozyskiwania energii z paliw kopalnych traci rację bytu. Wydobycie węgla było jednym z najważniejszych powodów dynamicznego rozwoju przemysłu i napędem rewolucji, która zmieniła oblicze gospodarek. Ta kopalina w swoim założeniu miała być przyjazna dla środowiska, pozwalało bowiem na oszczędzenie ogromnych połaci lasu, wycinanych masowo w celu pozyskiwania paliwa dla hut i urządzeń parowych. Dziś okazuje się, i problem ten nabrzmiewa coraz silniej z każdym rokiem, że konsekwencje wydobywania i spalania paliw kopalnych mają równie katastrofalny efekt w postaci emisji gazów cieplarnianych. Ich nadmierne ilości, których atmosfera nie może w naturalny sposób szybko zneutralizować, powodują, że ciepło słoneczne w znacznie szybszy sposób ogrzewa atmosferę. Tym samym w ostatnich czasach palącym problemem stało się takie przekształcenie systemu pozyskiwania energii, by jej produkcja nie prowadziła do emisji dwutlenku węgla. Jednym z tych sposobów, coraz bardziej dziś popularnych, jest wykorzystanie promieni słonecznych jako źródeł prądu.

Montaż instalacji fotowoltaicznej przez pracownika firmy APP Energy

Dofinansowania do państwa

Zauważalna jest również zmiana w zakresie polityki państw co do OZE. Coraz częściej można skorzystać z licznych dofinansowań do inwestycji w panele fotowoltaiczne. Więcej na temat rządowego programu ,,Mój Prąd" możesz przeczytać na stronie appenergy.pl - firmy działającej na terenie województwa lubelskiego, która pośredniczy w pozyskiwaniu dofinansowania.

Odnawialne Źródła Energii

Do tak rewolucyjnych zmian dążą wysoko rozwinięte kraje europejskie, które w ramach swojej polityki aktywnie wspierają przebudowę systemu energetycznego. W wielu z nich widok instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachach prywatnych domów jest nieodłącznym elementem krajobrazu. Ma na to wpływ kilka czynników. Po pierwsze jest to agenda polityczna Unii Europejskiej, która za pomocą różnych form nacisku, przede wszystkim finansowego, wręcz wymusza na podmiotach prywatnych i publicznych inwestowanie w zieloną energię. Po drugie ciągły rozwój technologiczne czyni wiele rozwiązań coraz łatwiejszymi w implementacji. Kwestia tego, czy fotowoltaika się opłaca, która to jeszcze niedawno nurtowała wiele osób, dziś nie budzi już żadnych większych wątpliwości. Inwestycja ta w przeważającej mierze posiada pewną stopę zwrotu, gwarantując przy tym nie tylko zmniejszenie kosztów pozyskiwania energii, ale też większy stopień niezależności energetycznej. 

Zastanawiasz się nad instalacją fotowoltaiczną? Pod linkiem https://g.page/fotowoltaika-appenergy znajdziesz lokalizację oraz kontakt do firmy APP Energy zajmującej się instalacjami fotowoltaicznymi w Lublinie i okolicach. 

Farma fotowoltaiczna zamontowana przez APP Energy

Jak działają panele fotowoltaiczne?

Instalacja fotowoltaiczna montowana na dachu ma za zadanie przekształcać promienie słoneczne w prąd, z którego mogą korzystać urządzenia elektryczne obecne w gospodarstwie domowym. W ten sposób pozyskuje się darmową i całkowicie ekologiczną energię. Jej ilość zależy jednak od warunków pogodowych. W okresach mniejszego nasłonecznienia instalacja może nie dostarczać na tyle prądu, by zaspokoić większe zapotrzebowanie. Nie wspominając już o porze nocnej i zaćmieniach słońca, które uniemożliwiają dostarczanie mocy. Rozwiązaniem jest w tym przypadku podłączenie instalacji do publicznej sieci energetycznej, która rekompensuje niedobory światła słonecznego. Na tym rozwiązaniu korzystają wszyscy - elektrownia dostaje wsparcie, a osoby prywatne płacą mniej za prąd.